Български (България)English (United Kingdom)
Subscribe to our Newsletter

Sound

Real Sound Rental offers professional sound equipment for all kind of events - conferences, seminars, lectures and presentations, indoor and outdoor parties, election campaigns, and medium to large concerts. Apart from technics Real Sound Rental provides a professional team with extensive experience in sound and technical support.

 

 

 

Real Sound Rental offers sound equipment for:

corporate events:

 • corporate parties
 • grand opening events
 • cocktails
 • presentations
 • seminars
 • conferences

Real Sound Rental offers individual solutions for every event. The company aims at providing its customers Sound with no competition. Real Sound Rental offers high quality sound equipment and a professional team to meet the requirements of any corporate event. The company offers small, medium and large sound systems, wired and wireless microphones (hand-held; head-set; brooches), translation booths, discussion multi-channel systems.

To complete its service Real Sound Rental offers multimedia solutions (projectors and screens of different sizes and types of projection, cameras and mixing consoles), video walls, video recording, video editing, sound recording - or multi-channel.

concerts:

 • festivals
 • concerts in halls
 • open-air  concerts
 • moto fests
 • club concerts

Real Sound Rental has not only experienced team and last generation stage sound equipment but offers also music bands, performers and promoters.

Real Sound Rental has highest quality technical equipment that meets the requirements of all music bands. We give priority not only to  front-of-house sound but also stage monitoring – we offer high class monitors, monitor mixing desk, engineer and 100% implementation of Rider contractors and permanent contact with them.

Additional services Real Sound Rental offers are multi-channel recording, editing, mixing and mastering the concert and multi-video recording, editing and post the material and encoding in multiple formats.

fashion show:

Fashion shows are specific and require custom-tailored service for each event.  Real Sound Rental team is well prepared to meet all clients' needs. Excellent show dynamics and high class level of performance and sound are our priorities for implementation of  fashion shows.Sound

Light

Stage


Multimedia

Artists

Events

Client Says

Работила съм с екипа на "Real Sound Rental" многократно през последниите няколко години. С тях, като група сме работили по различни ивенти: откриване на Интериор Сити, серия от партита на Първа Инвестиционна Банка, многократни корпоративни събития в х-л Хилтън, х-л Шератон, Министерство на Външните работи и др. Мога да кажа, че всяко едно от участията е минало перфектно, с брилянтно техническо подсигуряване на местата на който сме свирилил и като цяло за мен, като ръководител на групата, "Real Sound Rental" е фирмата с която бих желала да работя и за вбъдеще. -- Венета Георгиева (група Стрингс)

 

 

 

 

 

Риъл Саунд Рентал ООД изпълнява проект с главна цел - преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Проектът е на обща стойност 10 000 лв., от които 8 500лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране. Проектът се финансира в рамките на процедура BG16RFOP002-2.073, Оперативна програма иновации и конкурентоспособност 2014-2020.