Български (България)English (United Kingdom)
Subscribe to our Newsletter

Light

Lighting has last touch effect for each event. Real Sound Rental offers a conceptual design for each party, concert or event. 

Real Sound Rental has a wide range of components – fixed or moving lights, desks, computer-programmable control systems compatible with all types of equipment.

 

 

Real Sound Rental offers lighting for:

corporate events:

  • cocktails
  • conferences
  • corporate celebrations
  • grand opening events

Interior and stage lighting, Real Sound Rental offers a conceptual solution to its customers – this gives style to corporate events and makes them memorable for guests and business partners. Colorful accents and toppings of the hall and specially selected stage light make every event a unforgettable experience.
concerts:

  • club concerts
  • concerts in halls
  • outdoor concerts

Concert lighting creates 50 % of the impression of each show. Whether it is a small club show or an outdoor event, lighting complements and highlights the stage performance of the artist. Each show is implemented according to customer`s desire and the show script. And last but not least - to make a perfect show, Real Sound Rental sound engineers study in detail every part of artists’ music and performance. Real Sound Rental`s lighting technique is fully configured to support any size and location of concerts - from small club events to large open air concert stages.


Sound

Light

Stage


Multimedia

Artists

Events

Client Says

Работила съм с екипа на "Real Sound Rental" многократно през последниите няколко години. С тях, като група сме работили по различни ивенти: откриване на Интериор Сити, серия от партита на Първа Инвестиционна Банка, многократни корпоративни събития в х-л Хилтън, х-л Шератон, Министерство на Външните работи и др. Мога да кажа, че всяко едно от участията е минало перфектно, с брилянтно техническо подсигуряване на местата на който сме свирилил и като цяло за мен, като ръководител на групата, "Real Sound Rental" е фирмата с която бих желала да работя и за вбъдеще. -- Венета Георгиева (група Стрингс)

 

 

 

 

 

Обща стойност: 472 828.00 лв., от които 231 065.36 лв. европейско и  40 776.24 лв. национално съфинансиране. Бенефициент: Риъл Саунд Рентал ООДи повишаване на потенциала за развитие въз основа на иновативна и развойна дейност.Проект « Разработване на продуктова иновация в сферата на озвучаването на музикални и концертни мероприятия от Риъл Саунд Рентал ООД» има за цел да се разработи иновативен продукт, да се направят изследвания, изпитвания, измервания и да се създаде прототип на озвучителната система Realsound BURIA. Ефектът от реализацията на проекта се изразява в повишен иновационен капацитет на предприятиетоРиъл Саунд Рентал ООД изпълнява проект с Договор № BG16RFOP002-1.005-0036-C01, в рамките на процедура BG16RFOP002-1.005 Разработване на продуктови и производствени иновации.