Български (България)English (United Kingdom)
Абонамент за нашият бюлетин

Real Sound Rental

Real Sound RentalПрофесионално озвучаване, осветление, сцена, мултимедия, изпълнители и събития

 

Real Sound Rental е компания винаги готова да посрещне нуждите и да удовлетвори изискванията на клиентите си за пълно техническо, артистично, идейно и логистично обслужване.

Real Sound Rental е създадена от екип професионалисти с дългогодишен опит, в областта на озвучаването, осветлението, изграждането на сцени, мултимедията и мениджмънта на различни по мащаб концерти, така и на всякакви по вид корпоративни събития. Real Sound Rental не поставя ограничения пред своите клиенти. За Real Sound Rental всяка идея е уникално предизвикателство, а целта ни е заедно с клиента да реализираме всяка негова представа.


Озвучаване

Осветление

Сцена


Мултимедия

Артисти

Събития

Клиентите за нас

Работила съм многократно с екипа на "Real Sound Rental" през последниите няколко години. Като управител на клуб Алкохол, съм наемала фирмата за различни по род събития: концерти, частни партита, промоции и др.. Мога да кажа, че всяко едно от участията е минало перфектно, техническо подсигуряване е отговаряло на високите стандарти, който клуб Алкохол има към свойте подизпълнители и контрагенти. "Real Sound Rental" е фирмата с която бих желала да работя и за вбъдеще. -- Даниела Аврамова (Клуб Алкохол)

 

 

 

 

 

Обща стойност: 472 828.00 лв., от които 231 065.36 лв. европейско и  40 776.24 лв. национално съфинансиране. Бенефициент: Риъл Саунд Рентал ООДи повишаване на потенциала за развитие въз основа на иновативна и развойна дейност.Проект « Разработване на продуктова иновация в сферата на озвучаването на музикални и концертни мероприятия от Риъл Саунд Рентал ООД» има за цел да се разработи иновативен продукт, да се направят изследвания, изпитвания, измервания и да се създаде прототип на озвучителната система Realsound BURIA. Ефектът от реализацията на проекта се изразява в повишен иновационен капацитет на предприятиетоРиъл Саунд Рентал ООД изпълнява проект с Договор № BG16RFOP002-1.005-0036-C01, в рамките на процедура BG16RFOP002-1.005 Разработване на продуктови и производствени иновации.